Teràpia familiar

Dificultats en el nucli familiar

La família és per als nens i adolescents el que es ventre de la mare és per un nadó, és a dir, la matriu on s’aprèn a ser.
En psicologia infantil involucrem a la família en a solució del problema i utilitzem els recursos que les famílies ens ofereixen per ajudar al nens en el seu correcte desenvolupament i creixement.
A més els estudis ens indiquen que quan treballem conjuntament psicòleg-família-nen els resultats perduren més en el temps i les teràpies són més breus.
Encara que la majoria dels problemes es beneficien d’un treball conjunt amb tota la família, en les següents problemàtiques es particularment necessària una teràpia familiar

Problemàtiques

  • Addiccions
  • Agressivitat
  • Conductes de risc
  • Baixa autoestima
  • Depressió
  • Traumes i pèrdues i dols.